Privatlivspolitik for Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel
Opdateret 28. maj 2018.

En behandling hos Klinik for Fodterapi forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. I forbindelse med behandlingen af personoplysninger er vi underlagt denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed..

Dataansvarlig

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel  CVR 14433171 sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Anne Wessel er dataansvarlig.

Perterne er indgået en aftale, der regulerer det fælles ansvar

Hvilke data indsamles

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, nyhedsbreve samt udføre behandlinger i klinikken beliggende:

Strøby Egede Center 21
4600 Strøby Egede

Automatisk indsamlede data

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel opsamler ingen data på din hjemmeside. Ved besøg på http://www.stevnsfodterapi.dk og http://www.fodterapigen.dk indsamles oplysninger om f.eks.

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

Personoplysninger og formål :

Oplysninger du selv afgiver

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel behandler også data, som du aktivt giver til os. Eksempler på data, som du selv aktivt afgiver, er:

 • Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail
 • Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold
 • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, laboratorieprøver, brug af medicin, kosttilskud mm.
 • Behandlingsplan, effekt, evt. andre reaktioner mm.
 • Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook
 • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger mv.
 • Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

 

Formål med indsamling

I forbindelse med din behandling på klinikken,herunder reservation af behandlingstider,jounalisering af din behandling,kontakt til pårørende evt. værge samt kontakt til andet sundhedspersonale, f.eks fys,læger,sygesplejersker,ortopædskonamger m. fl har klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende katagorier af oplysninger

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer

Personnummer/Cpr.nr

Helbredsoplysninger

Oplysninger om pårørende

Oplysninger om pårørende

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og i overenstemmelse med databeskyttelseloven/persondataloven og persondataforordningen

Klinnikken behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse,jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen som klinikken har i at behandle og opbevare patientdata,samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. klinikken er endvidere forpligtet hermed til at benytte indsamle dine personoplysninger,herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal,jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.  Klinikken er i den forbindelse forpligtet til at benytte dit cPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjounal.Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr. når der er behov for at sikre en entydig identifikation af di,eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder,herunder særligt læger og andet sundhedspersonale.jfr. databeskyttelsesloven regler om behandling af CPR.nr.

Dine personoplysninger behandles udelukkende af klinikken,medmindre anden brug følger henvendelsens natut eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blevet givet til offentlige myndigheder,andet sundhedspersonale,herunder læger,sygepslejersker,fysioterapeuter,otopædskom,agere m.fl.samt evt. indlejere i klinikken og andre fodterapeuter,som klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, yde den bedst mulige behandling i klinikken samt informere og komme i kontakt med kunder.

Opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel beholder som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør. Data opbevares i Dropbox (som kun vi har adgang til) samt på harddisk på computer, hvor kun vi har adgang.

Videregivelse af oplysninger

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuel værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikringen Danmark. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenstlig eller nødvendig for din behandling ved klinikken. Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke. I forbindelse med oprettelse af din journal i klinikkens IT systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til databehandlere FodFORM.

ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE SLETNING;BEGRÆNSNINGER ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer klinikken har registreret om dig, Ønsker du det, udleverer klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf afgrænset. Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor  klinikken ikke er forpligtiget til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger , j,fr bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournal. Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i klinikken eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) j.hr du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Anne Wessel.

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til anden dataansvarlig.

 

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter seneste optegnelse i din patientjournal , jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournal.

Klage Du har mulighed for at klage over behandlingen til personoplysninger. Klage indgives til datatilsynet, Borgergade 28,5 1300 København K, dt@datalsynet.dk

 

Cookies

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Sikkerhed

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Klinik for Fodterapi v/ Anne Wessel, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk